czwartek, 12 marca 2015

Walory przyrodnicze Ścinawy

Dolina Odry w okolicach Ścinawy została uznana za ostoję ptaków o randze europejskiej - "Łęgi Odrzańskie". Oprócz ptaków spotykamy się tutaj z bobrami, wydrami, norkami, które żyją w starorzeczach Odry.

Aby uchronić te cenne obszary utworzono w Gminie Ścinawa dwa użytki ekologiczne:
1. "Ścinawskie Bagna".
2. "Starorzecze koło Przychowej".

W okolicy ujścia Kaczawy do Odry utworzono w 1982r. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Odry o pow. 12700 ha. W obszrze tym znajduje się "Łęg Korea", obszar lasów, łąk, pastwisk i nieużytków o pow. 79,29 ha, uznany przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 05.01.2001 r. za rezerwat przyrody, chroniący lasy łęgowe z miejscem lęgów wielu ciekawych ptaków.

Odcinek Doliny Odry położony na Ziemi Ścinawskiej to najlepiej zachowane wilgotne lasy liściaste o najwyższych walorach przyrodniczych w całej Dolinie Odry i "wart jest kompleksowej ochrony w ramach parku narodowego" (frag. z książki "Korytarz ekologiczny doliny Odry" W. Jankowskiej i inni IUCN 1995). Utworzenie parku krajobrazowego w dolinie Odry stanowi jeden z celów Gminy Ścinawa.

Dolina Odry jest jednym z niewielu miejsc w Europie, gdzie zachowały się stare lasy łęgowe, z bogactwem gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla tych ekosystemów. Ziemia Ścinawska położona jest nad jednym z najpiękniejszych fragmentów Doliny Odry z dobrze zachowanymi łęgami wierzbowo-topolowymi i wiązowo-jesionowymi. Łęgi tworzą się w terenach regularnie zalewanych przez Odrę.

W dobrze zachowanych starorzeczach pod Jurczem, Grzybowem, Dziewinem, Lasowicami i Przychową spotykamy osobliwą roślinę - kotewkę orzecha wodnego. Ta wymierająca w Polsce roślina (umieszczona w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin) była w zamierzchłych czasach podstawowym pokarmem dla osiadłej tu ludności.

Okolice Ścinawy są jednym z niewielu miejsc w Polsce, gdzie spotykamy kotewkę obok takich osobliwych i pięknych roślin jak: pływająca paproć - salwinia, grzybienie białe zwane potocznie liliami wodnymi i żółto kwitnącymi grążelami. W lasach kwitną lilie złotogłów, storczyki: kruszczyk szerokolistny i listera jajowata. Szczególnym okresem w nadodrzańskich lasach jest wiosna z tak zwanym aspektem wiosennym. Drzewa są jeszcze bez liści, a pod nimi kwitną barwne kobierce kwiatów ze śnieżyczką przebiśniegiem, złocią żółtą, ziarnopołonem, fioletowo-czerwoną miodunką, a trochę później z białymi kobiercami zawilców. Spotykamy tutaj nie tylko piękne i ciekawe rośliny, jest to miejsce gdzie znalazły swoje ostoje ginące w Europie i na świecie ptaki. Królem Doliny Odry jest orzeł bielik największy w Polsce ptak drapieżny. Szybujący nad lasami duży rudawy ptak z ogonem rozwidlonym jak u jaskółki to kania ruda. Ptak wymierający na świecie ma nad Odrą doskonałe warunki do życia. Lasy łęgowe to też miejsce gdzie może spotkać prawie wszystkie nasze dzięcioły z dzięciołem zielonosiwym, zielonym, czarnym, dużym, średnim i najmniejszym z dzięciołów - dzięciołkiem. Jesienią łąki i pola są miejscem gdzie gromadzą się liczne stada żurawi i gęsi. Zimą można zaobserwować kolejne atrakcje. Odra jest miejscem zimowania wielu ptaków z północy - gągołów, traczy nurogęsi i bielaczków, kaczek krzyżówek, łabędzi niemych oraz rzadkich, a lęgnących się od niedawna nad Odrą łabędzi krzykliwych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza