czwartek, 12 marca 2015

Walory przyrodnicze Ścinawy

Dolina Odry w okolicach Ścinawy została uznana za ostoję ptaków o randze europejskiej - "Łęgi Odrzańskie". Oprócz ptaków spotykamy się tutaj z bobrami, wydrami, norkami, które żyją w starorzeczach Odry.

Aby uchronić te cenne obszary utworzono w Gminie Ścinawa dwa użytki ekologiczne:
1. "Ścinawskie Bagna".
2. "Starorzecze koło Przychowej".

W okolicy ujścia Kaczawy do Odry utworzono w 1982r. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Odry o pow. 12700 ha. W obszrze tym znajduje się "Łęg Korea", obszar lasów, łąk, pastwisk i nieużytków o pow. 79,29 ha, uznany przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 05.01.2001 r. za rezerwat przyrody, chroniący lasy łęgowe z miejscem lęgów wielu ciekawych ptaków.