piątek, 27 stycznia 2012

Krótka historia Ścinawy

Ścinawa jest dolnośląskim miastem leżącym na trasie linii kolejowej Wrocław - Głogów. Ścinawa położona jest w obrębie Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego.

Jak w przypadku wielu dolnośląskich miast Ścinawa bardzo ucierpiała w skutek działań wojennych armii czerwonej w 1945 roku. Zabudowa miejska została zniszczona w 75%.

Pierwsze źródła pisane wspominają o Ścinawie w 1202 roku. Wtedy jeszcze jako wieś była administrowana przez klasztor w Trzebnicy. Prawa miejskie nadał Ścinawie książę głogowski Konrad I pomiędzy 1248 a 1259 rokiem. W swojej historii miasto było wielokrotnie zdobywane, palone, burzone a następnie odbudowywane na podstawie starych i nowych projektów budowlanych.
Miasto zmieniało swoich właścicieli. Najpierw przez wiele setek lat miasto było własnością książąt oleśnickich. Po wymarciu ostatniego męskiego potomka dynastii miasto przeszło pod władanie Korony Czeskiej. Wiek XVII przynosi tragiczne wydarzenia w dziejach miasta. Na skutek działań wojny 30-letniej miasto zostaje niemal doszczętnie zniszczone, co hamuje jego rozwój na wiele następnych lat. W połowie XVIII wieku Ścinawa jak i większość Śląska przechodzi pod panowanie Prus. Z biegiem lat miasto kurczy się i traci na znaczeniu.
Dodatkowo w 1834 w mieście wybucha pożar, który trawi znaczną część jego zabudowy. Lepsze czasy dla Ścinawy przychodzą dopiero z końcem wieku XIX. W wyniku działań wojennych w styczniu 1945 roku większość zabytkowych budynków w mieście legła w gruzach, m.in. ratusz, klasztor ojców bonifratrów, zamek, zabytkowe kamieniczki, pomniki czy budynki użyteczności publicznej. Po wojnie Ścinawę częściowo odbudowano w duchu socrealistycznym, w wyniku czego miasto praktycznie utraciło swojego ducha i atmosferę.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza