czwartek, 12 marca 2015

Walory przyrodnicze Ścinawy

Dolina Odry w okolicach Ścinawy została uznana za ostoję ptaków o randze europejskiej - "Łęgi Odrzańskie". Oprócz ptaków spotykamy się tutaj z bobrami, wydrami, norkami, które żyją w starorzeczach Odry.

Aby uchronić te cenne obszary utworzono w Gminie Ścinawa dwa użytki ekologiczne:
1. "Ścinawskie Bagna".
2. "Starorzecze koło Przychowej".

W okolicy ujścia Kaczawy do Odry utworzono w 1982r. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Odry o pow. 12700 ha. W obszrze tym znajduje się "Łęg Korea", obszar lasów, łąk, pastwisk i nieużytków o pow. 79,29 ha, uznany przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 05.01.2001 r. za rezerwat przyrody, chroniący lasy łęgowe z miejscem lęgów wielu ciekawych ptaków.

piątek, 12 grudnia 2014

Strategia rozwoju miasta Ścinawa

Zapraszamy do zapoznania się ze strategią rozwoju miasta Ścinawa na Dolnym Śląsku. Dokument strategii rozwoju Ścinawy został przygotowany na zlecenie Urzędu Gminy w Ścinawie.

Pobierz dokument opisujący strategię rozwoju Ścinawy - PDF.